Informacije

Eko kese za odela

EKO KESE|Svi proizvodi

ŠTAMPA NA PROIZVODIMA
Štampa na proizvodima je moguća i radi se SITO štamparskom tehnikom, a minimum naručenih proizvoda sa štampom je 300 komada. Cena dizajniranja, pripreme za štampu i štampe varira i zavisi od više faktora. Da bi se odredila cena proizvoda sa štampom, neophodno je prvo znati veličinu, broj boja, da li se radi dizajn i priprema ili naručilac ima svoju pripremu itd.
ŠTAMPA SA VAŠOM PRIPREMOM
U slučaju da imate svoju pripremu za štampu koju nam dostavljate ona mora biti rađena u nekom od sledećih programa: Corel Draw x13 i više, a fontovi moraju biti pretvoreni u krive
Photoshop CS3 i više, obavezno je dostaviti i korišćene fontove
Adobe Ilustrator

EKOLOŠKE VODOOTPORNE BIORAZGRADIVE KESE ZA ODELA OD NON WOVEN PROPILENA BONINE ECO LINE

Sirovinski sastav eko kesa za odela od ekološkog netkanog tekstila

Sirovinski sastav eko kesa je 100% biorazgradivi POLIPROPILEN.

Način proizvodnje eko kesa za odela

Proizvodnja eko kesa za odela je manufakturna, kroji se pod uglom od 900 i spaja ultrazvučnim varenjem ili termovarom.

Način prodaje i distribucije eko kesa za odela

Proizvod je namenjen širokoj potrošnji, prodaja je isklučivo za pravna lica distributere ili krajnje korisnike (marketi, knjižare, restorani, reklamne agencije i sl.).

Dostupne boje non woven materijala i dimenzije za izradu eko kesa za odela

Paleta svih boja, dimenzije standardne ili po narudžbi od strane naručioca.

Minimalne naručene količine i cene za proizvodnju eko kesa

Minimalna pakovanja i cena po pakovanju i komadu proizvoda je data na stranici CENOVNIK.

 

Način plaćanja i rokovi isporuke

Plaćanje je isključivo preko računa sa 100% avansa, a rokovi se računaju od dana uplate avansa. Standardni rok isporuke za 1000 komada je 7 radnih dana.