Informacije

Štampa na proizvodima

  • Štampa na non woven proizvodima Bonine eco line
    Štampa na non woven proizvodima Bonine eco line

ŠTAMPA NA PROIZVODIMA OD BIORAZGRADIVOG POLIPROPILEN NON WOVEN TEKSTILA

BONINE ECO LINE može, pored proizvodnje standardnih proizvoda iz svog asortimana, u slučaju potrebe izvršiti dizajniranje, pripremu za štampu, kao i samu štampu željenih natpisa, logoa, ili drugih grafičkih elemenata na naručenim proizvodima.

Štampanje se vrši SITO štamparskom tehnikom, a minimum naručenih proizvoda sa štampom je 300 komada. Cena dizajniranja, pripreme za štampu i štampe varira i zavisi od više faktora. Da bi se odredila cena proizvoda sa štampom, neophodno je prvo znati veličinu, broj boja, da li se radi dizajn i priprema ili naručilac ima svoju pripremu itd.

ŠTAMPA NA NETKANOM TEKSTILU SA VAŠOM PRIPREMOM ZA ŠTAMPU

U slučaju da imate svoju pripremu za štampu koju nam dostavljate ona mora biti rađena u nekom od sledećih programa:

  • Corel Draw x13 i više, a fontovi moraju biti pretvoreni u krive
  • Photoshop CS3 i više, obavezno je dostaviti i korišćene fontove
  • Adobe Ilustrator

Pored ovih formata, priprema za štampu može biti i u PDF, TIF ili JPG formatu sa obaveznom 300dpi rezolucijom, u CMYK/8 color paleti i u punoj veličini.

DORADA PRIPREME ZA ŠTAMPU NA NETKANOM POLIPROPILENU

Vašu pripremu možemo doraditi u slučaju da želite izmene ili da sama priprema nije najbolje urađena. U savakom slučaju ćemo vas obavestiti pre štampe ukoliko nešto nije u redu.

Ukoliko vam je potrebno više informacija kontaktirajte nas pomoću podataka na KONTAKT stranici.