Informacije

Eko podmetači za čaše

EKO PODMETAČI-SERVIETE|Svi proizvodi

ŠTAMPA NA PROIZVODIMA
Štampa na proizvodima je moguća i radi se SITO štamparskom tehnikom, a minimum naručenih proizvoda sa štampom je 300 komada. Cena dizajniranja, pripreme za štampu i štampe varira i zavisi od više faktora. Da bi se odredila cena proizvoda sa štampom, neophodno je prvo znati veličinu, broj boja, da li se radi dizajn i priprema ili naručilac ima svoju pripremu itd.
ŠTAMPA SA VAŠOM PRIPREMOM
U slučaju da imate svoju pripremu za štampu koju nam dostavljate ona mora biti rađena u nekom od sledećih programa: Corel Draw x13 i više, a fontovi moraju biti pretvoreni u krive
Photoshop CS3 i više, obavezno je dostaviti i korišćene fontove
Adobe Ilustrator

EKO PODMETAČI ZA ČAŠE OD NETKANOG BIORAZGRADIVOG POLIPROPILEN TEKSTILNOG MATERIJALA

Sirovinski sastav eko podmetača za čaše od ekološkog netkanog tekstila

Sirovinski sastav eko podmetača za čaše je 100% biorazgradivi POLIPROPILEN.

Način proizvodnje eko podmetača za čaše

Proizvodnja eko podmetača za čaše je manufakturna, kroji se pod uglom od 900 i spaja ultrazvučnim varenjem ili termovarom.

Način prodaje i distribucije eko podmetača za čaše

Proizvod je namenjen širokoj potrošnji, prodaja je isklučivo za pravna lica distributere ili krajnje korisnike (marketi, knjižare, restorani, reklamne agencije i sl.).

Dostupne boje non woven materijala i dimenzije za izradu eko podmetača za čaše

Paleta svih boja, dimenzije standardne ili po narudžbi od strane naručioca

Minimalne naručene količine i cene za proizvodnju eko podmetača za čaše

Minimalna pakovanja i cena po pakovanju i komadu proizvoda je data na stranici CENOVNIK

 

Način plaćanja i rokovi isporuke

Plaćanje je isključivo preko računa sa 100% avansa, a rokovi se računaju od dana uplate avansa. Standardni rok isporuke za 1000 komada je 7 radnih dana.